Arboretum

Substantivum arboretum [-ré-] pochází z latiny (arbor – strom), je to termín botanický s  významem: botanická zahrada k pokusnému pěstování dřevin; větší sbírka živých dřevin různých druhů vůbec (Slovník spisovného jazyka českého, Praha 1971). Jinak také: založená a udržovaná parková sbírka dřevin (Příruční slovník naučný, Praha 1962). A ještě jinak: sbírka stromů za účelem vědeckým a pěstěná (Ottův Slovník naučný, Praha 1889).

V Čechách a na Moravě je na 20 významných arboret, ty nejdůležitější spravují vysoké školy, akademické instituce a státní lesy, např. Brno, Křtiny, Kostelec nad Černými lesy. Většina historických arboret vznikla v 19. stol. péčí šlechtických majitelů panství: v našem kraji zámecký park na Sychrově (Rohanové) nebo skutečně „lesní“ arboretum v blízkosti zámku Hrubá Skála (Aehrenthalové).

Arboreta, součást městské zástavby, jako např. v Pardubicích (zde se jedná o arboretum na místě bývalé Válečné nemocnice na okraji sídliště Dukla, typické zástavby v 50. letech minulého století), jsou rozhodně výjimkou – většinou jsou to botanické zahrady, např. Botanická zahrada a arboretum Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Brno nebo nejstarší česká botanická zahrada v Liberci, které leží na okraji městských aglomerací, a městské parky, ty mají navíc i jinou funkci, např. Královská obora (Stromovka) v Praze 7 – 95 ha rozlehlý, přírodně krajinářský lesopark udržovaný ve stylu anglického parku.

Pro ilustraci – hraniční (z hlediska velikosti a významu) příklady historických arboret:

Arboretum Bukovina (Hrubá Skála)

 • založeno v letech 1860 – 1862 hrabětem Janem Bedřichem Lexou z Aehrenthalu
 • rozloha 2,73 ha
 • 46 druhů památných stromů
 • celkový počet stromů 400
 • původní počet stromů 407 (7 vyvráceno vichřicí v lednu 2007)
 • v současnosti je arboretum spravováno Lesy České republiky

Zámecký park Průhonice

 • vznikal současně s úpravou zámku v 80. letech 19. stol. (hrabě Arnošt Emanuel Sylva Taroucca)
 • rozloha 240 ha, z toho 3 ha alpínum
 • protékající potok Botič, 3 rybníky, 40 km cest a pěšin
 • 1000 druhů a odrůd stromů a keřů, z toho na 850 listnatých, atrakce – 7000 rododendronů
 • v roce 1927 koupil zámek s parkem československý stát
 • zámecký park byl roku 2010 prohlášen národní kulturní památkou
 • celý areál spravuje Botanický ústav České akademie věd.