1. Jáma pro strom a substrát

 • strom i s obalem postavte do připravené jámy
 • jáma do délky i šířky co možná největší
 • vykopanou hlínu dejte na námi připravenou plachtu tak, aby se s připraveným substrátem, kterým budeme vyplňovat okolí balu, nepromíchala
 • vykopaná zemina bude následně odvezena
 • zkontrolujte hloubku díry ještě před výsadbou a před tím než dojde k vyplnění substrátem
 • výkop zasypte substrátem

2. Výška výsadby

 • v principu by neměl stát balík v přílišné hloubce, výsledně by měl vystupovat nad terén alespoň 5 cm, položte si proto laťku přes vykopanou díru
 • usaďte strom alespoň 10 cm výše nad okolní terén a zaplňte díru po straně substrátem
 • poté může strom dostatečně absorbovat kyslík skrze kořeny
 • udusáním kořenů by se vytvořila hniloba – to by bylo špatně

3. Otevření koše ze síťoviny pro strom

 • v balíku je juta pod drátěným pletivem ze železa
 • nejdříve usaďte balík do správné polohy v díře, následně vytáhněte skoby z drátěného pletiva
 • otevřete jutu a drátěné pletivo tak, aby se snížil tlak na kořenový systém
 • juta a drátěné pletivo shnijí za krátkou dobu, poté budou mít kořeny volnost v růstu

4. Okraj a zavodnění

 • okolo stromu vytvořte kolečko ve výšce cca 15 cm nad terénem, a to o průměru velikosti balení – balíku kořenového balu
 • dodatečná 5 cm tlustá mulčovací vrstva pomůže udržet vlhkost
 • strom je následně nutno pravidelně zalévat, také za vlhkého počasí
 • při vytrvalém suchu můžou jednotlivé dřeviny s pomalejším vývojem kořenů ještě třetí nebo čtvrtý rok po zasazení vysychat

5. Ukotvení stromu

 • dobré ukotvení čerstvě zasazených stromů je stejně důležité jako samotná výsadba
 • strom, jehož kořeny nejsou v klidu, nemusí zakořenit
 • citlivé kořeny se musí nerušeně rozvíjet
 • zabraňte, aby vítr kymácel s kmenem stromu, a to správným zakotvením
 • počet kůlů a jejich uspořádání vyrovná výšku a hmotnost stromu
 • použijte ke kotvení široký popruh, který nesvírá