Pinus contortaborovice pokroucená; Pinaceae – borovicovité

Výška: 7 – 10 m, šířka: 5 – 7 m.

Habitus: Kuželovitý, kompaktní. Vzrůst: Středně silný, kmen svislý, větve šikmo vzpřímené, nepravidelné, později svěšené. List: Jehlice, čerstvá zelená, po dvou, zkroucená. Květ: Nevýznamný. Plod: Šiška ve tvaru vejce, zahnutá, purpurové hnědá. Požadavky: Velmi tolerantní k půdě, optimální na dobře zásobených a  odvodněných zahradních půdách; mrazuvzdorná, odolná vůči klimatickým podmínkám ve městě. Použití: Osamělý strom pro individuální a skupinové využití na parkovišťích a zelených plochách.

Poznámka: Pokud možno vlhká místa.

Zajímavost: Tato borovice je hospodářsky velmi významným druhem. Dřevo se používá jako stavební materiál na sloupy a pražce. Dále se využívá jako surovina pro výrobu celulózy. Pro svoji odolnost, flexibilitu a nenáročnost je velmi vhodná i pro městské a okrasné výsadby. Právě z této borovice dříve používali indiáni tyče na stavbu indiánských stanů (tee-pee) a odtud vznikl její americký název: lodgepole pine (borovice tyčová).

Tato borovice je velice dobře adaptovaná na pravidelné požáry. Má serotinní šišky, které se otevírají až na vnější podmět, kterým může být zvýšená teplota při požáru. Tato borovice se proto stává často dominující dřevinou na spáleništích. Mladé semenáčky borovice jsou ve spáleništní půdě zbaveny konkurence jiného podrostu a mohou dobře růst.

Původ: Severní Amerika, západní  oblast.

Stromy a keře, stejně tak ostatní údaje a literatura pocházejí v dobrém obchodu a s laskavým souhlasem

www.lorberg.com

výsadbová tabulka stromu

Pinus contorta
borovice pokroucená

Jan Novák
vysazeno březen 2020