Pinus ponderosa – borovice těžká; Pinaceae – borovicovité

Výška: 20 – 25 m, šířka: 6 – 8 m.

Habitus: Kuželovitý, na obrysu poněkud štětkovitý, kmen rovný, silný, malebný. Vzrůst: Silný. List: Jehlice stále zelená,  po třech hustě shloučená na špičkách výhonů, na stromě vydrží 3 roky, 12 – 25 cm dlouhá, temně zelená. Květ [V]: Nenápadný, žlutožlutozelený, voňavý. Plod: Červenohnědá šiška, 10 – 15 cm, hojná podle stáří. Požadavky: Poměrně suché až čerstvé, dobře odvodněné  písčitohlinité půdy. Použití: Parky, náměstí, les, velké zahrady.

Poznámka: Velmi robustní a mrazuvzdorná, městskému klimatu odolná, citlivá na záplavy a zhutnění půdy.

Zajímavost: Na severoamerickém kontinentu je důležitým zdrojem dřeva a patří zde mezi pět hospodářsky nejvýznamnějších druhů borovice. V České republice je vhodným krajinářským prvkem lesoparků a parků. Dožívá se stáří 300-500 let a vyskytuje se na různých půdách od nížin až po vysoké hory (3200 m n.m.). Její dříve používané české jméno borovice „žlutá“ vzniklo překladem z amerického jména (Yellow Pine), které je patrně odvozeno od barvy letorostů.

Původ: Severní Amerika, západní část.

Stromy a keře, stejně tak ostatní údaje a literatura pocházejí v dobrém obchodu a s laskavým souhlasem

www.lorberg.com

výsadbová tabulka stromu

Pinus  ponderosa
borovice těžká

Jan Novák
vysazeno březen 2020