Tsuga canadensis – jedlovec či tsuga kanadská; Pinaceae – borovicovité

Výška: 10 – 18 m, šířka: 8 – 12 m.

Habitus: Koruna široce kuželovitá a zašpičatělá, hustá, vrcholový výhon krátce převisající. Vzrůst: Kmen středně silný, většinou rovný, větve poměrně slabé, horní vystoupavé, dolní vodorovně odstávající nebo mírně převislé. List: Jehlice čárkovitá, 10 – 18 mm dlouhá, až 1,5 mm široká, tmavozelená. Květ: Nevýznamný. Plod: Zaoblená, světle hnědá, vejčitá nerozpadavá šiška. Požadavky: Dobře odvodněná, svěží, písčitá, na humus a živiny bohatá půda s rozptýleným vápnem, toleruje teplo, sucho a vítr. Použití: Vzorový strom pro individuální a skupinovou výsadbu v zahradách a parcích.

Zajímavost: Dřevo jedlovce kanadského je v Severní Americe významným zdrojem buničiny, z níž se vyrábí papír a využívá se také pro stavební účely, ale není příliš trvanlivé. Kůra z tohoto stromu se používá v koželužství. Tato dřevina se vyskytuje velice často jako součást parkových výsadeb. V rámci tohoto druhu bylo vyšlechtěno více než 300 kultivarů.

Původ: Severní Amerika, severovýchodní  část.

Stromy a keře, stejně tak ostatní údaje a literatura pocházejí v dobrém obchodu a s laskavým souhlasem

www.lorberg.com

výsadbová tabulka stromu

Tsuga  canadensis
jedlovec či tsuga kanadská

Jan Novák
vysazeno březen 2020