Poznámky

  • název Arboretum U Rybníka: podle místní ulice s odkazem na skutečnost, že ve zdejší lokalitě podle svědectví starousedlíků skutečně rybník byl (další viz. historická mapa), vodní plocha byla v místě pod hrází ještě neexistující přehrady a současné ulice U Přehrady, vytékal z ní náhon na dnes již neexistující mlýn v Mlýnské ulici, později zasypaný náhon byl základem pro Smetanovu ulici; Mšenský potok byl samostatný, s náhonem nesouvisel
  • k názvům ulic: Saskova ulice – do roku 1945 Gabelsberger Strasse (Franz Xaver Gabelsberger, německý vynálezce těsnopisu), pak Saskova ulice (Wenzel Saska, stavebník – Bauunternehmer, je doloženo jeho 8 realizací domů v Saskově, 1 v Dlouhé, 2 ve Smetanově, 5 v Rýnovické ulici do roku 1915, pak do roku 1928 dalších 20 pod jménem Marie Saska)
  • vodní zdroj pro rybník v arboretu: pramen ve svazu nad Saskovou ulicí, dle některých svědectví dokonce nad Palackého třídou (voda pramení asi v prostoru bývalé mokřiny, jež se táhla od nejvyššího jabloneckého vrchu v dnešním parku u Máchovy ulice severovýchodním směrem k dnešnímu výtoku, po obou stranách mokřiny byl lesní porost – na severní straně větší, na jižní menší)
  • vydatnost vodního zdroje na místě přítoku do rybníka: 0,3 l / s (podle momentální situace)
  • spolupráce: rybníkář pan Svoboda (stavba rybníka), Ing. Souček (konzultace o dendrologické koncepci arboreta), Ing. Mlatečková Čížková (návrh a realizace projektového řešení arboreta)
  • dodavatel sbírkových stromů a keřů Lorgerg GmbH & Co. KG, Německo, zal. 1843.