Picea pungenssmrk pichlavý; Pinaceae – borovicovité

Výška: 15 – 20 m, šířka: 5 – 7 m.

Habitus: Kuželovitý, rovnoměrný. Vzrůst: Silný rovný kmen, větve rovnoměrné horizontální, etážovitě uspořádané. List: Tuhé šedozelené  jehlice,  vzácně čistě zelené. Květ: Nevýznamný. Plod: Šiška podlouhlá,  cylindrická,  6 – 10 cm dlouhá, světle hnědá. Požadavky: Normální, dobře odvodněná zahradní půda, nevlhká, spíše suchá; mrazuvzdorný, městskému klimatu odolný. Použití: Skupinové stromy, parky, nepříliš  vhodný pro zahrady.

Poznámka: Stále odolný i v nejdrsnějších oblastech.

Zajímavost: Roste poměrně dobře i v znečištěném ovzduší velkých měst a blízko továren, kde jiné jehličnany trpí. Často je vysazovaný jako náhradní dřevina v oblastech, kde byly původní porosty poškozeny exhalacemi. Díky pomalému růstu se hodí i do malých zahrádek. Smrk pichlavý je pro své zbarvení jehlic na mladých výhonech nazýván v České republice jako „smrk stříbrný“. Mimo jiné je státním stromem Utahu a Colorada.

Původ: Severní Amerika, horské oblasti západu USA, kde roste i v horách 2000 až 3300 m n.m., ale nikoliv ve větších porostech.

Stromy a keře, stejně tak ostatní údaje a literatura pocházejí v dobrém obchodu a s laskavým souhlasem

www.lorberg.com

výsadbová tabulka stromu

Picea  pungens
smrk pichlavý

Jan Novák
vysazeno březen 2020